İŞ MÜKEMMELLİĞİ

Havaş’ta iş mükemmelliği, kurum kültürümüzü yansıtan, yönetim sistemlerimiz kapsamında sürekli iyileştirme ile hizmet verimliliğimizi arttıran, mutlu çalışan ve mutlu müşteri odağıyla yürüttüğümüz aktif iş modelimizdir.

Havaş olarak tüm faaliyetlerimizi “kararlı, yenilikçi ve güvenilir” bakış açısı ile yürütmekteyiz. Çalışma stratejilerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında oluşturmaktayız.

Kararlılık

İşimizi her koşulda tutkuyla, özenle ve istikrarlı performans odağıyla yaparız.

Yenilikçilik

Yeni fikirlere açık bir şekilde, gelişen teknolojileri yakından takip ederek değişime hızlı uyumlanır ve değer yaratan çözümler geliştiririz.

Güvenilirlik

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

Çevreye Saygı

Çevresel sürdürülebilirlik hassasiyetiyle bu konudaki dönüşüm faaliyetlerine aktif olarak katılırız.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM
SİSTEMİ
POLİTİKAMIZ

HAVAŞ; yer hizmetleri, geçici depolama (antrepo) ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini sunduğu tüm alanlarda; kurumsal sorumluluğunun ifadesi olarak kabul ettiği “sürdürülebilir gelişimi” aşağıdaki taahhütlerle desteklemektedir.

KALİTE

Etkin hizmet ve en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak için; müşteri beklentilerini tam olarak anlar, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlarız. Sürdürülebilir hizmet ve verimliliğin arttırılması için tüm çalışanların katılımını sağlayacak açık iletişim kanalları oluştururuz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerimizin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı olmayı taahhüt ederiz. Ele aldığımız her bir geri bildirimi sürekli gelişimimiz için ödül kabul eder; objektif, adil, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak inceler ve çözüm sunarız. Müşteri memnuniyeti ilkesi üzerine kurulan müşteri odaklılığımıza paralel olarak; memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli düzeltici & önleyici faaliyetleri gerçekleştirir, iş süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştiririz.

ÇEVRE

Kirliliğin önlemesi prensibiyle atıklarımızı kaynakta ayrıştırarak ve geri dönüşümünü sağlayarak, çevresel etkilerimizi en aza indirir, sürekli iyileştirmeyi sağlarız. İlgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer gerekliliklere uyar, iyileştirme hedeflerimizi daima söz konusu gereklilikleri aşmak üzere belirleriz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, en verimli şekilde kullandığımız doğal kaynakları korumak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ortak sorumluluğumuzdur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

“Önce insan” ilkesiyle tasarladığımız hizmetlerimizde hedefimiz, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmektir.
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların uygulamalarını asgari uygulama standartları olarak kabul ederiz. İş kazası ve meslek hastalığına neden olacak riskleri belirleyip yöneterek; çalışanlar, müşteriler, taşeronlar, ziyaretçiler ve çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluştururuz. İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli ve kalıcı olarak geliştirilmesi tüm çalışanlarımızın temel sorumluluğudur.

EMNİYET & GÜVENLİK

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda operasyonel emniyet ve güvenlik seviyesinin sürekli iyileştirilmesini ve gerekli kaynak teminini taahhüt ederiz. Tedarik ettiğimiz destek sistem ve hizmetleri de kapsayan iş süreçlerimizi; asgari gereklilikler olarak kabul ettiğimiz ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların düzenlemelerine uygun olarak tasarlarız ve uygularız. Tüm çalışanlarımızı, birincil önceliği olan gerçek emniyet ve güvenlik kültürünün benimsenmesi, performansımızın belirlenmesi ve iletişimi için teşvik eder, gereken araçları geliştiririz. Emniyet ve güvenlik yönetim stratejilerini geliştirecek ve uygulayacak eğitimli, yetkin insan kaynağını oluşturmak ve tüm çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinin yanı sıra, emniyet konularında da yeterli olmalarını sağlayacak eğitimler için gereken kaynağı sağlarız. Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için emniyet ve güvenlik performansımızın iyileştirilmesine yönelik sorumlulukları açıkça tanımlar; etkili önlemler belirlenmesi ve uygulanması için tüm yönetim sistemleri ile uyumlu yaklaşımlar geliştiririz. Olası operasyonel tehlikelerin, güvenlik tehditlerinin ve ilişkili risklerin tanımlanması, ortadan kaldırılması veya en düşük seviyeye indirilmesi için risk yönetimi uygularız. Operasyonel emniyet ve güvenlikte adil kültür yaklaşımımız kapsamında; performansımızı etkileyebilecek raporlamaların (yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması dışında) hiçbir durumda cezalandırma amacıyla kullanılmayacağını taahhüt eder, hizmetlerimizin emniyetli ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken tarafsız ve şeffaf iletişim kültürünü koşulsuz olarak destekleriz.

HAVAŞ; yer hizmetleri, geçici depolama (antrepo) ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini sunduğu tüm alanlarda; kurumsal sorumluluğunun ifadesi olarak kabul ettiği “sürdürülebilir gelişimi” aşağıdaki taahhütlerle desteklemektedir.

Etkin hizmet ve en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak için; müşteri beklentilerini tam olarak anlar, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlarız. Sürdürülebilir hizmet ve verimliliğin arttırılması için tüm çalışanların katılımını sağlayacak açık iletişim kanalları oluştururuz.

Müşterilerimizin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı olmayı taahhüt ederiz. Ele aldığımız her bir geri bildirimi sürekli gelişimimiz için ödül kabul eder; objektif, adil, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak inceler ve çözüm sunarız. Müşteri memnuniyeti ilkesi üzerine kurulan müşteri odaklılığımıza paralel olarak; memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli düzeltici & önleyici faaliyetleri gerçekleştirir, iş süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştiririz.

Kirliliğin önlemesi prensibiyle atıklarımızı kaynakta ayrıştırarak ve geri dönüşümünü sağlayarak, çevresel etkilerimizi en aza indirir, sürekli iyileştirmeyi sağlarız. İlgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer gerekliliklere uyar, iyileştirme hedeflerimizi daima söz konusu gereklilikleri aşmak üzere belirleriz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, en verimli şekilde kullandığımız doğal kaynakları korumak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ortak sorumluluğumuzdur.

“Önce insan” ilkesiyle tasarladığımız hizmetlerimizde hedefimiz, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmektir.
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların uygulamalarını asgari uygulama standartları olarak kabul ederiz. İş kazası ve meslek hastalığına neden olacak riskleri belirleyip yöneterek; çalışanlar, müşteriler, taşeronlar, ziyaretçiler ve çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluştururuz. İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli ve kalıcı olarak geliştirilmesi tüm çalışanlarımızın temel sorumluluğudur.

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda operasyonel emniyet ve güvenlik seviyesinin sürekli iyileştirilmesini ve gerekli kaynak teminini taahhüt ederiz. Tedarik ettiğimiz destek sistem ve hizmetleri de kapsayan iş süreçlerimizi; asgari gereklilikler olarak kabul ettiğimiz ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların düzenlemelerine uygun olarak tasarlarız ve uygularız. Tüm çalışanlarımızı, birincil önceliği olan gerçek emniyet ve güvenlik kültürünün benimsenmesi, performansımızın belirlenmesi ve iletişimi için teşvik eder, gereken araçları geliştiririz. Emniyet ve güvenlik yönetim stratejilerini geliştirecek ve uygulayacak eğitimli, yetkin insan kaynağını oluşturmak ve tüm çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinin yanı sıra, emniyet konularında da yeterli olmalarını sağlayacak eğitimler için gereken kaynağı sağlarız. Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için emniyet ve güvenlik performansımızın iyileştirilmesine yönelik sorumlulukları açıkça tanımlar; etkili önlemler belirlenmesi ve uygulanması için tüm yönetim sistemleri ile uyumlu yaklaşımlar geliştiririz. Olası operasyonel tehlikelerin, güvenlik tehditlerinin ve ilişkili risklerin tanımlanması, ortadan kaldırılması veya en düşük seviyeye indirilmesi için risk yönetimi uygularız. Operasyonel emniyet ve güvenlikte adil kültür yaklaşımımız kapsamında; performansımızı etkileyebilecek raporlamaların (yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması dışında) hiçbir durumda cezalandırma amacıyla kullanılmayacağını taahhüt eder, hizmetlerimizin emniyetli ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken tarafsız ve şeffaf iletişim kültürünü koşulsuz olarak destekleriz.

Engelsiz Havalimanı

ENGELSİZ
HAVALİMANI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Engelsiz Havaalanı projesi kapsamında, havaalanlarının herkes için “ulaşılabilir” olması amaçlanmaktadır.

DUYURU

Sayın Yolcularımız

Engelli yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmemiz için uçak biletinizi alırken, lütfen ihtiyacınız olan yardımcı ekipmanı bildirmeyi unutmayınız.

Sertifikalar

SERTİFİKALAR

“ Yeşil Kuruluş” Sertifikalar

“ YEŞİL KURULUŞ ” SERTİFİKALARI

Merhaba, size nasıl<br> yardımcı olabilirim?